Stichting Veri-Olanda
info@veriolanda.nl
Bankrek.: NL81 RABO 0395 2021 08

Over de stichting Veri-Olanda

Over de stichting Veri-Olanda
Onze missie
Ontstaansgeschiedenis van de stichting


Over de stichting Veri-Olanda

Wij zijn een stichting in Driebergen die zich sinds 1997 inzet om het lot van kansarme gezinnen in een bepaald deel van Roemenië te verbeteren.
Wij richten ons voornamelijk op de omgeving van Arad, dat ligt in het westen van Roemenië.

Met uw hulp kunnen wij hen gezinssponsoring bieden, maar ook voedselhulp, kleding, huisraad en microkredieten.

We zijn een kleinschalige organisatie met korte “lijnen“. Daardoor kunnen we behoorlijk goed overzien of giften en goederen goed terecht komen. Onze stichting helpt zo'n 130 mensen in Arad en omgeving.

Zelf gaan we er ook regelmatig heen, om projecten te bezoeken, te praten met onze contactpersonen en de gesponsorde gezinnen te bezoeken. Wij brengen regelmatig verslag uit over uw sponsorgezin. 


Onze missie

Ontstaansgeschiedenis van de stichting

In 1993 vond er contact plaats tussen Martien Wildeman en Gert-Jan Oechies (de grondleggers van de Stichting) en een organisatie met de naam "De Hoeksteen", die al langere tijd hulp verleende aan mensen in Roemenië.

Getroffen door de verhalen, besloten ze zelf met een auto vol hulpgoederen naar Roemenië af te reizen. Daar werden ze zeer gastvrij ontvangen en maakten ze kennis met de armoedige omstandigheden.

Al gauw ontstond er een intensief contact tussen de mensen daar (m.n. uit Arad en omgeving) en de mensen hier in Driebergen.

In 1995 werd een koor uit Arad uitgenodigd en ondergebracht bij koorleden van het Kerkkoor Driebergen. Mede door alle verhalen besloot een aantal mensen van het koor in Driebergen, zich aan te sluiten bij de organisatie "De Hoeksteen". Transporten met hulpgoederen naar Arad werden gecontinueerd en er ontstonden nog diverse andere projecten t.b.v. de allerarmsten in Roemenië.

Uiteindelijk is de Driebergse tak binnen deze organisatie zelfstandig verder gegaan en zo ontstond in 1997 de Stichting Veri-Olanda.

De naam is afgeleid van de Stichting Veritas in Arad - waarmee we aanvankelijk samenwerkten - en het woord Olanda, dat betekent Holland in het Roemeens. Om kosten voor de instandhouding van de stichting Veritas te besparen werken we nu samen met een andere stichting t.w. de Asociatia Humanitas Maslin Roditor.

anbi facebook