Stichting Veri-Olanda
info@veriolanda.nl
Bankrek.: NL81 RABO 0395 2021 08

Begroting 2018

Financieel Jaarverslag 2017

Toelichting op de financiële cijfers van 2017

Balans 2017

Beloningsbeleid bestuursleden en vrijwilligers


Inschrijfnummer Veri-Olanda bij
Kamer van Koophandel: 41265735

RSIN fiscaal nummer: 8055.79.151

anbi facebook