Stichting Veri-Olanda
info@veriolanda.nl
Bankrek.: NL81 RABO 0395 2021 08

Stichting Veri-Olanda
Veri-Olanda biedt hulp aan de allerarmsten in Roemenië (in Arad en omgeving):
van voedselhulp tot huisraad en kleding, van sponsoring van gezinnen tot microkredieten. Wij zijn er regelmatig zelf en hebben goede contactpersonen ter plekke. Onze laatste reis naar Roemenië was in november 2017, we hebben de vrachtwagen met voedsel en kleding zien uitladen en een deel ervan zelf rondgebracht, verder hebben we ook poolshoogte genomen van de huidige situatie en gezinnen en contactpersonen bezocht.

LAATSTE NIEUWS:

 

anbi facebook